logo 2 site

Ce este atestatul la informatica?

       Atestatul este un act prin care se confirma pregatirea de specialitate/profesionala dobândita de absolventii de liceu, cursuri de zi. El se elibereaza absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica,care au promovat proba de specialitate prevazuta de prezenta metodologie, în conditiile prevazute:
  Atestatul se obtine dupa sustinerea si promovarea de catre candidati a unei probe de specialitate.

Competentele certificate în urma promovarii examenului de atestare profesionala sunt:


 • 1. Pentru absolventii claselor de matematica informatica, intensiv informatica:
  1. - Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementarii de: sisteme software, aplicatii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
  2. - Particularizarea, configurarea si modificarea aplicatiilor software, în scopul adaptarii sistemelor informationale ale clientului.

 • 2. Pentru absolventii claselor de matematica informatica:
  1. - Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
  2. - Furnizarea facilitatilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate consta în:

 • 1. proba practica: realizarea practica pe calculator a cerintelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
  1. - un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  2. - un subiect de Programare
  3. - un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilitati de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentari PowerPoint.

 • 2. proiect: prezentarea si motivarea teoretica a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu;      produsele pot fi realizate si în echipa (2 - 3 elevi) în functie de complexitatea proiectului.

  Coordonarea examenului de atestare a competentelor profesionale pentru absolventii claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica se asigura de Comisia Nationala de Evaluare si Certificare care se constituie anual si functioneaza în Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii.
În cazul promovarii examenului de atestare a competentelor profesionale candidatul primeste un atestat.Atestatul se elibereaza de secretariatul liceului, în care a fost sustinut examenul, dupa promovarea de catre candidat a clasei a XII-a.Eliberarea atestatului nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.